Paket(hrv+mat+eng)

O sadržaju i cijenama pojedinih paketa informiraj se u Info i Cijene tabu
Biraj dva predmeta u jednom ciklusu te treći predmet u nekom drugom ciklusu. Ili rasporedi 3 predmeta u 3 ciklusa (ako nije prošao upis za Redovni ciklus). Više informacija pronađi u Info i Ciklusi tabu. Za dodatna pitanja kontaktiraj našu službu